Informasjon om arrangementet

Kurs/arrangement Seniorseminar - AIPK seniorer
Beskrivelse AIPK holder seminar om "hvordan forberede seg til pensjonsalderen". For ansatte født i 1958 eller tidligere. (60+)
Målgruppe Kun for medlemmer av Akershus interkommunale pensjonskasse
Starttidspunkt 25.04.2018 09:00
Sluttidspunkt 26.04.2018 15:00
Varighet 2 dagers seminar
Virksomhet AFK
Virksomhetsområde Felles
Lokale Fylkestingssalen (hele)
Ansvarlig Elin Skårvin
Instruktør/foreleser Diverse foredragsholdere
Antall plasser 60
Påmeldingsfrist 02.04.2018 12:00
Praktiske opplysninger Kurset avholdes av ansatte i Akershus interkommunale pensjonskasse. Vennligst gi beskjed om ev. matallergi. Fylkestingsalen ligger i Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo. Program vil bli tilsendt deltakerne etter påmeldingsfristens utløp.
Link http://kurs.akershus-fk.no/index.php/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/detailsCourse.html?id=1326